Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét năm 2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét năm 2018

 

 Kính gửi:  – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét năm 2018.

Chi tiết nội dung báo cáo và giải trình xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét năm 2018 – CQCT
  2. Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét năm 2018 – Tổng hợp
  3. Giải trình BCTC giữa niên độ đã soát xét năm 2018