Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

– Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính bán niên năm 2018.

Chi tiết nội dung báo cáo và thông tin quản trị Công ty xin xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết bán niên năm 2018
  2. Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty
  3. Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn