Báo cáo quản trị công ty năm 2019 và danh sách cổ đông lớn

Báo cáo quản trị công ty năm 2019 và danh sách cổ đông lớn

 Kính gửi:  – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo quản trị Công ty năm 2019 và danh sách cổ đông lớn.

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1.Báo cáo quản trị công ty năm 2019 và danh sách cổ đông lớn