Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2021

Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2021

 Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2021.

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1.Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2021