Báo cáo không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Tam Công

Báo cáo không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Tam Công

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Tam Công.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Báo cáo không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Tam Công