Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ của ông Phạm Ngọc Hùng

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ của ông Phạm Ngọc Hùng

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ (Ông Phạm Ngọc Hùng).

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Báo cáo kết quả giao dịch của cổ dông nội bộ (Ông Phạm Ngọc Hùng)