Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

– Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ